Σχολικό Μουσείο

Αναγνωστικό Γ΄τάξης «Τα ψηλά βουνά»

27 Μαρτίου, 2022

Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1918 και αποσύρθηκε το 1920. Χρησιμοποιήθηκε πάλι τα χρόνια 1928-1936. Τα επόμενα χρόνια εκδόθηκε πολλές φορές γιατί αγαπήθηκε ιδιαίτερα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο