Σχολικό Μουσείο

«Αναγνωστικό Δ΄Δημοτικού»

27 Μαρτίου, 2022

Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1955 Χρησιμοποιήθηκε ως το 1979. Είναι το μακροβιότερο αναγνωστικό στην ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο