Σχολικό Μουσείο

Γραφείο διευθυντή

23 Μαρτίου, 2022

Έτσι ακριβώς ήταν ο δάσκαλος της εποχής ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της γνώσης. Ο διευθυντής συμβολίζει την εξουσία. Η τριάδα της εξουσίας ήταν το κράτος, η γνώση και η εκκλησία. Τα εργαλεία της εξουσίας ήταν η βέργα και οι σφραγίδες.

Ο διευθυντής του σχοελείου πάντα ήταν ο τρόμος των μαθητών

Μετάβαση στο περιεχόμενο