Σχολικό Μουσείο

Δίσκος του Νεύτωνα

22 Μαρτίου, 2022

Ο Νεύτωνας έκανε ένα πείραμα με το οποίο απέδειξε ότι το λευκό φως είναι μίγμα των 7 χρωμάτων της Ίριδας. Στο μουσείο μας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του οργάνου για επίδειξη στους επισκέπτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο