Σχολικό Μουσείο

Η σόμπα της αίθουσας

23 Μαρτίου, 2022

Η θέρμανση της αίθουσας γινόταν με ξυλόσομπα που ήταν τοποθετημένη κάπου στο κέντρο και τα παιδιά που ήσαν κοντά της θεωρούνταν τυχερά και …προνομιούχα.

Για την θέρμανση του σχολείου φρόντιζαν οι ίδιοι οι μαθητές.

Κάθε παιδί είχε την υποχρέωση να κουβαλάει ένα ξύλο κάθε πρωί στην τσάντα του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο