Σχολικό Μουσείο

Μαυροπίνακας

23 Μαρτίου, 2022

Ο φρεσκοβαμμένος μαυροπίνακας στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ήταν το σήμα κατατεθέν κάθε αίθουσας, Στα διαλείμματα ο επιμελητής μαθητής της τάξης ήταν υποχρεωμένος να τον καθαρίζει με βρεγμένο σφουγγάρι, αλλά και να υπάρχουν πάντα κιμωλίες.

Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, συζητούμε για την αντικατάσταση του “μαυροπίνακα” με διαδραστικούς πίνακες στις αίθουσες και τις ψηφιακές υπηρεσίες ατην διδασκαλία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο