Σχολικό Μουσείο

Ο Δάσκαλος

22 Μαρτίου, 2022

Έτσι ακριβώς ήταν ο δάσκαλος της εποχής ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της γνώσης. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία του ήταν φυσικά τα βιβλία, ο πίνακας με τις κιμωλίες, το αριθμητήριο, οι χάρτες .

Βασικό όμως εργαλείο του ιδιαίτερα για την διαπαιδαγώγηση και συμμόρφωση των μαθητών ήταν η βέργα. Ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών όλων, αφού κάθε σκανδαλιά πραγματική ή και της φαντασίας του δασκάλου έπρεπε να τιμωρηθεί, καθώς και οι χαμηλές μαθητικές τους επιδόσεις.

Η νοοτροπία «το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» ήταν και το άλλοθι των δασκάλων για τη χρήση της βέργας, το στήριγμά τους και με την ανοχή των γονέων μάλιστα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο