Σχολικό Μουσείο

Σχολική αίθουσα

22 Μαρτίου, 2022

Οι σχολικές αίθουσες ήταν γεμάτες. Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι στο μεγαλύτερο μέρος τους από εικόνες ηρώων (Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης κλπ). Στις Εθνικές Εορτές τις στεφάνωναν με κλαδιά δάφνης.

Κύριο χαρακτηριστικό της αίθουσας ήταν οι χάρτες. Χάρτες γεωγραφίας, φυσικής ιστορίας, ιστορικοί, μυθολογίας κλπ.

Πάντα στο κέντρο του τοίχου και πάντα πάνω από τον μαυροπίνακα ήταν η εικόνα του Χριστού.

Τα θρανία ξύλινα και συνήθως πράσινου χρώματος στημένα σε αράδα, φιλοξενούσαν, το κάθε ένα από δυο μαθητές ενίοτε και τρεις. Συγκρίνοντας εκείνο το σχολείο του παρελθόντος με το παρόν, μπορούμε να επισημάνουμε ότι ήταν το σχολείο της γραφόσφαιρας (σχολείο με χαρτί και μελάνι) σε αντίθεση σήμερα με το σχολείο της εικονόσφαιρας (σχολείο με εικόνα). Τη θέση των υλικών και των αντικειμένων την παίρνει η εικόνα τους και μάλιστα ψηφιακά

Μετάβαση στο περιεχόμενο