Σχολικό Μουσείο

Σεμινάρια

23 Μαρτίου, 2022

Επιμορφωτικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21
Οκτωβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του Σχολικού Μουσείου, με τίτλο ”Μουσειακή
Εκπαίδευση”.
Διοργανώθηκε από το Σύλλογο Μουσικοπαιδαγωγών Ελλάδας και τους Ενεργούς
Πολίτες Φαρσάλων.
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τις μουσειοπαιδαγωγούς Χαρά Κανάρη και Θεοδοσία
Ράπτου οι οποίες, μέσω της βιωματικής προσέγγισης και κυρίως της ενθάρρυνσης και
ενίσχυσης της συμμετοχικότητας, κατάφεραν να μας μυήσουν σε μία απολαυστική
εμπειρία που συνδύαζε την χαρά της μάθησης με την αυθεντική επαφή και τη γνήσια
επικοινωνία.
Σε αυτό συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της περιφέρειάς των Φαρσάλων αλλά και άλλων
περιοχών της Θεσσαλίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο