Σχολικό Μουσείο

Το αριθμητήριο

23 Μαρτίου, 2022

Στις αίθουσες των μικρών τάξεων υπήρχε πάντα ένα ξύλινο επιδαπέδιο αριθμητήριο. Με τον άβακα, όπως λεγόταν παλιά, οι μαθητές μάθαιναν τις βασικές πράξεις, την πρόσθεση την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό.

Ο άβακας είναι ο πρόδρομος των αριθμομηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο