Σχολικό Μουσείο

The stove of the classroom

March 23, 2022

The heating of the classroom was done with a wooden stove that was placed somewhere in the center. The students who were close to it, were considered lucky and privileged. The students themselves took care of the heating of the classroom. Each child had the obligation to carry a stick every morning in its bag

Για την θέρμανση του σχολείου φρόντιζαν οι ίδιοι οι μαθητές.

Κάθε παιδί είχε την υποχρέωση να κουβαλάει ένα ξύλο κάθε πρωί στην τσάντα του.

Skip to content